ค้นหาข้อมูล

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เจดีย์ชัยมงคล (ผาน้ำย้อย)
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม 
เจดีย์ชัยมงคล (ผาน้ำย้อย)
 ร้อยเอ็ด

http://www.isangate.com/isan/images/roi-ed_04.jpg

        วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม  เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลอันเป็นพระเจดีย์ใหญ่ และมีความงดงามตะการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย  ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ด และชาวอีสานทั้งมวล  พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพสักการะ  และยังถือเป็นศาสนสถานสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่แรงกล้าของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ร่วมกันประกาศความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคลนั้นได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นในปี  .. 2528  โดยพระเทพวิสุทธิมงคล หรือ หลวงปู่ศรีมหาวีโร  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน  โดยการปฏิบัติจริงบนสถานที่จริงในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคลได้รับการออกแบบจากกรมศิลปากร  โดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานอันเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแห่งพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม กว้าง 101  เมตร ยาว 101  เมตร  สูง 101  เมตร  อันมาจากชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ด  ยอดทองคำใช้ทองคำหนักถึง 60  กิโลกรัม  องค์พระมหาเจดีย์ชัยเป็นสีขาวประดับลวดลาย  ตระการตาด้วยสีทองอร่าม  รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง  8  ทิศ และแบ่งเป็น  6  ชั้น  ภายในยังได้ตกแต่งไว้อย่างงามวิจิตรราวกับเนรมิต ความงามแห่งสวรรค์มาไว้บนแผ่นดินอีสานนี้

สถานที่ตั้ง
      บ้านโคกกลาง  .ผาน้ำย้อย   .หนองพอก  .ร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองประมาณ  80  กม.

ความเชื่อ และวิธีการบูชา
     มหาเจดีย์ชัยมงคลจะยังเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจต่างๆ  มีพิพิธภัณฑ์วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ศรี  และเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ในอดีตทั้ง  101  องค์  รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอยู่บนชั้นสูงสุด  ให้ประชาชนทุกสารทิศได้มาสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลในคราวเดียวกัน

วันเวลาเปิด-ปิด
        เปิดให้สักการะทุกวัน  ระหว่างเวลา 06.00 - 17.00 น.

ภาพประกอบ
 http://www.welove101.com/css/images/travel/pa4.jpg

http://www.oceansmile.com/Picture53/Esan/730/DSC_0129.jpg

http://www.sadoodta.com/files/styles/pic600x250-upauto/public/cover-sadoodta_1418.jpgวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม


วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม 

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/299/987/original_0.jpg?1285567307

http://www.travelwizu.com/wp-content/uploads/2011/07/travel6_003.jpg


http://3.bp.blogspot.com/-1YkxBP_D-q8/Te9UT4seKiI/AAAAAAAAArk/JSBnv3O_MQQ/s1600/gdgs.bmphttp://www.reviewthaitravel.com/img/reviewthaitravel/reviewthaitravel_42012_07_13_10_18_24.jpghttp://www.tlcthai.com/travel/wp-content/uploads/2010/09/r7-800x533.jpg
http://www.bloggang.com/data/naa-atorm/picture/1326009818.jpg


http://2.bp.blogspot.com/-KVNfAuXSdfM/TmMMPFS_L2I/AAAAAAAAAAY/ShdUtbr5uu4/s1600/1268924783.jpg

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/245/064/original_Jadi2.jpg?1285453151

http://www.watpa.com/images_subforum/6132.JPG

http://album.sanook.com/tools/get_new_path/jpg/168/844671.jpg


 


 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น